Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Versie 2.3.3 van First Belastingaangiften bevat een aantal functionele verbeteringen ten opzichte van versie 2.3.2:

Bedrijfsgegevens importeren vanuit Companyweb

Vanaf deze versie is het mogelijk om de dossiergegevens automatisch in te vullen op basis van het ondernemingsnummer. First Software gaat deze gegevens ophalen bij Companyweb, zodat deze altijd correct en up to date zijn.

Om gebruik te maken van deze functie moet u over een abonnement op Companyweb beschikken.

U kunt uw logingegevens van Companyweb invullen via het menu Home > Opties > Companyweb.

Bij het aanmaken van een dossier kunt u het ondernemingsnummer invullen. Klik dan op Bedrijfsgevens ophalen van Companyweb om de gegevens op te halen.

Alle gegevens worden automatisch opgehaald vanuit Companyweb.

XBRL-fiche aanmaken binnen een aangifte

Vanaf deze versie kunt u binnen een reeds geopende aangifte een nieuwe vennootschapsvorm, postcode of land ingegeven. Klik op het tabblad id op om bijvoorbeeld een postcode te zoeken. U krijgt het volgende scherm:

Klik onderaan op om een nieuwe combinatie van postcode en gemeente toe te voegen. Klik dan op opslaan om de postcode aan te maken.

De ingegeven waarde komt nu bij in de lijst staan. Dubbelklik op een waarde om ze toe te voegen aan de aangifte.

Afdruk

  • De formulieren 275U, 328K en 328L worden in landscape afgedrukt.
  • Wanneer er geen gegevens zijn ingevuld op formulier 275C, wordt dit formulier (en het berekeningspercentage) niet meer afgedrukt.
  • Wanneer een waarde is ingevuld op 275P, wordt het hele formulier afgedrukt.

Extra controles

Er zijn drie extra controles toegevoegd die het BIC- en IBAN-nummer in het tabblad ID controleren:

  1. Controle of het IBAN-nummer correct is.
  2. Controle of het BIC-nummer de correcte lengte heeft.
  3. Controle of het land van het BIC-nummer overeenkomt met het land van het IBAN-nummer.

Aanmaken aangifte

Bij het aanmaken van een aangifte worden alleen de meest recente aanslagjaren getoond:

Indien u een aangifte wil aanmaken in een ouder protocol, kunt u onderaan Toon oude protocols aanvinken. U krijgt dan een lijst met alle beschikbare protocols in First Belastingaangiften.

Herwerkte zoekfunctie

U kunt zoeken op code of omschrijving binnen een aangifte door bovenaan op  te klikken. Wanneer u bijvoorbeeld zoekt op liquidatiereserve krijgt u het volgende scherm:

U krijgt per resultaat een overzicht van het formulier, de code en de context waarin de zoekterm gevonden is.

  • No labels