Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hieronder wordt beschreven hoe u een bestand in First-formaat kunt importeren. Om een bestand in Vast lengte-formaat te importeren, onderneemt u dezelfde stappen.

Een bestand in het First-formaat heeft de volgende specificaties:

 • Het bestand is een tab-delimited tekstbestand.
 • Het bestand bevat vier kolommen:
  • 1ste kolom: algemene rekening
  • 2de kolom: omschrijving
  • 3de kolom: debet
  • 4de kolom: credit
 • Het bestand moet zonder column headers aangemaakt worden.
 • Er mogen geen puntjes tussen de duizendtallen staan.
 • Het decimale teken moet een komma zijn.
 • Als er geen bedrag is voor debet of credit moet waarde nul ingevuld worden.
 1. Open een rapport.
 2. Ga naar het menu Extra>Import of klik op het icoontje . De import-wizard wordt opgestart. Zoek uw bestand.
 3. Klik op Open. U krijgt het volgend scherm:


  De boekhoudpakketten die onderaan dit scherm worden vermeld, hebben een export van de saldibalans volgens het First formaat.
 4. Kies First formaat en klik op Volgende. U komt op het volgende scherm: 5. Kies de filter die u wilt gebruiken tijdens het importeren. Als u First voor het eerst gebruikt, kunt u hier enkel kiezen voor de Default import filter. Deze Default import filter bevat alle rekeningen van het MAR. Indien u al een filter heeft opgeslagen, krijgt u hier de mogelijkheid om die te selecteren. Meer informatie over de filters vindt u in het hoofdstuk Importfilters.

 6. Klik op Volgende en het eindscherm van de importwizard verschijnt: 7. Klik Klaar. Voor de volgende stappen, zie het hoofdstuk Een proef- en salidbalans bewerken.
 • No labels